Nevíte si rady? Volejte 721 639 698

ThermoShield® Exterieur

12,5 l – hotová termoizolační fasádní barva

ThermoShield® Exterieur

Fasádní nátěr s vlastnostmi snižujícími vlhkost a teplotní výkyvy. Snižuje tvorbu řas a snižuje spotřebu energie.

Vaše cena 350 Kč / l
Cena vč. DPH 423,50 Kč / l
Balení 12,50 l
Cena balení 4 375 Kč
Cena bal. vč. DPH 5 293,75 Kč
ID produktu # TS3_12
Dostupnost skladem
POPIS PRODUKTU
ThermoShield Exterieur je vysoce kvalitní, difúzně prodyšný fasádní nátěr s endotermickými účinky na akrylátové bázi, dostupný v mnoha barevných odstínech a připravený k okamžitému použití. Díky svému složení významně ovlivňuje hydrodynamické a termické děje ve stavební konstrukci a to na principu endotermické membrány, která odvádí vlhkost a odráží tepelné

záření čímž nemalou měrou přispívá k prodloužení funkční životnosti stavby.

SLOŽENÍ
pojivo plnivo barvivo

vysoce elastické akrylátové pryskyřice

keramické duté mikrokuličky (uvnitř obsahující inertní plyn)

běloba v podobě oxidu titaničitého popřípadě další barevné pigmenty

OBLAST APLIKACE
ThermoShield Exterieur je odolný ochranný nátěr pro téměř všechny podklady v exteriéru. Výjimečné složení tohoto nátěru otevírá spoustu možností aplikace přinášející tepelný efekt jak v zimním tak i v letním období. Aby byla zajištěna funkčnost endotermické membrány musí být aplikován na difúzně prodyšný podklad o hodnotě difúzního odporu S v rozmezí od 0,1 do 1,9 m.
SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Má velmi nízkou emisivitu – povrch membrány vyzáří třikrát méně vlastního tepla než např. cihla nebo beton. Konstrukce má o 30% vyšší tepelnou kapacitu i akumulační schopnost.
Plní funkci membrány – nátěr je variabilně difúzně otevřený. Zabraňuje atmosférické vodě v pronikání do podkladu a současně umožňuje odpařování vlhkosti z konstrukce do exteriéru. Na podkladech s difúzní schopností se sníží vlhkost konstrukce a tím se zvýší vlastní tepelný odpor.
Má velmi vysokou trvalou odrazivost – zpět do prostoru odráží až 86% slunečního záření. Nátěr je vysoce odolný vůči agresivním vlivům životního prostředí jako je smog, ozón, kyseliny, soli a UV záření. Je prostý výparů a ředidel, vykazuje vysokou stálobarevnost, je těžko zápalný a tepelně uklidňující.

Parametry materiálu

vydatnost 330 – 1000 ml / m2
stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matový
jemnost zrna DIN EN 13 300 jemné
poměr kontrastu, krycí schopnost DIN EN 13 300 třída 2
odolnost proti otěru za vlhka DIN EN 13 300 třída 2
tepelná vodivost DIN 52616 λ = 0,27
hustota DIN 53217–2 1010 kg/m3
difúzní odpor S suchý prostor DIN 52615 1,3 m
difúzní odpor S vlhký prostor DIN 52615 0,7 m
odrazivost slunečního záření DIN 67507 86%
třída hořlavosti B1
třída hořlavosti na dřevu B2
min. tloušťka vrstvy za sucha 250 μm
ředění max. počet objemových dílů vody, je-li nutno 5%
schnutí nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách
teplota minimální teplota potřebná pro tvorbu struktury 5°C
barevné odstíny bílý a navíc 4000 barevných tónů
penetrace neošetřené a nasákavé povrchy opatřit nátěrem ThermoShield FixPlus
POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ
ThermoShield Exterieur lze nanášet na všechny nosné, čisté, suché podklady prosté koroze a mastnoty jako jsou například kov, dřevo, plasty, pěnové hmoty, textilie, umělá vlákna, beton, stará a nová omítka, sádrokarton a neporušený starý nátěr. Pro zajištění energetických vlastností musí být zajištěna difúzní otevřenost podkladu.
PŘÍPRAVA PODKLADU
• Hrubá omítka, začišťovaná místa: očistit, fluátovat (fluorokřemičitanem vápenatým)
• Beton: očistit a zvláště pečlivě odstranit zbytky separačního postřiku bednění, popřípadě použít vysokotlaký čistič
• Plast: prověřit pojivost
• Kovy: dle druhu kovu a namáhání použít základní nátěr ThermoShield RustPrimer nebo ZinkPrimer.
• Nenosná stará povrchová úprava: dle druhu povrchové úpravy materiál omýt, odstranit mořením nebo vysokotlakým čističem popřípadě přehřátou párou
• Povrchy na které se nátěr neváže: omýt, nalouhovat, přebrousit
• Savé podklady: použít penetrační nátěr ThermoShield FixPlus
ZPRACOVÁNÍ
Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým stříkání (Airless). Při první aplikaci nátěru je nutno provést dvě vrstvy. Nátěr ThermoShield Exterieur se dodává připraven k okamžitému zpracování pouze je zapotřebí barvu před aplikací krátce, ale důkladně promíchat nejlépe mechanicky (ne déle jak 1 minutu při minimálních otáčkách). Při použití stříkacího přístroje je nutné respektovat směrnice výrobce přístroje. Při zpracování je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se nepracovalo při teplotě nižší, než je minimální teplota pro tvorbu filmu (+5°C). Tato podmínka platí i pro celkovou dobu schnutí. Použité pojivo vytváří dvojitou síťovou strukturu působením UV záření, z toho důvodu je důležité dbát na to, aby se pracovalo při dostatečném denním světle. Po delším přerušení práce je nutno materiál krátce promíchat. V případě podkladů, které vážou vodu a u nichž hrozí zvýšená zbytková vlhkost, je nutno počítat po první vrstvě nátěru s vystupováním vody na povrch. Pokud tento případ nastane, je nutno s další vrstvou vyčkat až do úplného vyschnutí. Tento jev není vadou, nýbrž souvisí bezprostředně s principem účinku nátěru ThermoShield Exterieur.

Nátěr ThermoShield Exterieur vytvoří plně své vlastnosti až po 36 dnech.

ŘEDĚNÍ
ThermoShield Exterieur je po krátkém, ale důkladném promíchání připraven k okamžitému zpracování. Výjimečně se povoluje naředit disperzi a to maximálně do 5% objemových dílů vody, a takto naředěný matriál aplikovat pouze v nesnadno dostupných místech jako jsou špalety u oken, vnitřní rohy apod. Nedoporučuje se naředěný materiál používat v ploše.
SPOTŘEBA
Spotřeba nátěru ThermoShield Exterieur činí zhruba 300 ml/m2 pro vytvoření účinné minimální tloušťky vrstvy 250 μm na hladkém, nikoli silně savém povrchu. Spotřebované množství závisí na struktuře a nasákavosti podkladu a je nutno je zjistit pomocí zkušebních nátěrů. Při aplikaci na brizolit je spotřeba materiálu přibližně 500 ml/m2.
DOBA SCHNUTÍ
Nátěr smí být dále zpracováván po 12 hodinách.

Přílohy

application/pdfTECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA APLIKACI THERMOSHIELD EXTERIEUR.pdf

Pravý panel

Rychlý kontakt


721 639 698

info@sazus.cz
www.sazus.cz

Vzorková prodejna


Vratislavova 33
Praha 2 – Vyšehrad

Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Více informací