Sanace suterénních prostor - Praha Žižkov

Aplikace tepelně izolační omítky MP1® firmou SAZUS®.

Odstranění poškozené stávajicí omítky včetně vyčištění spár, aplikace omítky MP1®, která zabraňuje vzlínajicí vlhkosti a vysušuje stávajicí zdivo.

Lokalita: Praha, Žižkov